Santis

Our satisfied clients during the period 2009-2012:

 

EDSCHA - Veľký Meder

PARTNER IN PET FOOD – Dunajský Klátov

CEKOSS s.r.o. - Dunajská Streda

INTERNEST Company, spol. s r.o. - gas station Trstice

Vinárske závody – Rača, Šenkvice

UNIKOM BB – Trnava

SOJA CEREAL – Orechová Potôň

TECHNIA – Nové Zámky

ELMON – Veľký Kýr

F – DEAL – Dunajská Streda

FIDEL s.r.o. – Vrakúň

KOVEX – Gáň

MINISTERSTVO VNÚTRA SR – Bratislava

DUNSTAV D.S. – Malé Dvorníky

AUTOCENTRUM DS

VITAFLÓRA – Kolárovo

PROVA SLOVAKIA – Trnava

AGROTOMAŠÍKOVO – Tomašíkovo

GENERAL PLASTIC – Kolárovo

STAVKOMPLEX – Tomašíkovo

FTC PARKET STUDIO – Dunajská Streda

HLG STAV – Bratislava

SLOV DAN – Gabčíkovo

Private clients were supplied with the following: garage doors, sliding and two-wing entrance door automation, traffic barriers and air-conditioning equipment.